Statystyki


Title Author View Count
Podstawowe dane urzędu Robert Gajda 23670
Zarządzanie placówką Robert Gajda 18527
Statystyka lokalna Dominik Ponitka 18170
Nabór na stanowiska Urzędnicze Robert Gajda 16269
Staże, szkolenia, przygotowania zawodowe, EFS, Prace interwencyjne, Roboty publiczne Dominik Ponitka 16114
Zamówienia publiczne Robert Gajda 15768
Ogłoszenie o przetargach Dominik Ponitka 14299
Wykaz dokumentów wymaganych przy rejestracji Dominik Ponitka 14280
Elektroniczny Urząd Podawczy Dominik Ponitka 14261
Refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Dominik Ponitka 14213
Link do EUP Dominik Ponitka 14208
Kierownictwo Urzędu Robert Gajda 13508
Aktywizacja Rynku Pracy Dominik Ponitka 13485
Schemat organizacyjny Dominik Ponitka 13463
Oferty pracy Robert Gajda 13407