Statystyki


Title Author View Count
Podstawowe dane urzędu Robert Gajda 22472
Zarządzanie placówką Robert Gajda 18447
Statystyka lokalna Dominik Ponitka 18099
Rozstrzygnięcie przetargów Dominik Ponitka 16102
Staże, szkolenia, przygotowania zawodowe, EFS, Prace interwencyjne, Roboty publiczne Dominik Ponitka 16033
Nabór na stanowiska Urzędnicze Robert Gajda 15872
Zamówienia publiczne Robert Gajda 15502
Wykaz dokumentów wymaganych przy rejestracji Dominik Ponitka 14263
Link do EUP Dominik Ponitka 14208
Elektroniczny Urząd Podawczy Dominik Ponitka 14202
Refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Dominik Ponitka 14191
Ogłoszenie o przetargach Dominik Ponitka 14078
Kierownictwo Urzędu Dominik Ponitka 13444
Aktywizacja Rynku Pracy Dominik Ponitka 13421
Schemat organizacyjny Dominik Ponitka 13415