Statystyki


Title Author View Count
Podstawowe dane urzędu Robert Gajda 24217
Zarządzanie placówką Robert Gajda 18569
Statystyka lokalna Dominik Ponitka 18204
Nabór na stanowiska Urzędnicze Robert Gajda 16325
Staże, szkolenia, przygotowania zawodowe, EFS, Prace interwencyjne, Roboty publiczne Dominik Ponitka 16171
Zamówienia publiczne Robert Gajda 15935
Ogłoszenie o przetargach Dominik Ponitka 14366
Wykaz dokumentów wymaganych przy rejestracji Dominik Ponitka 14305
Elektroniczny Urząd Podawczy Dominik Ponitka 14294
Refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Dominik Ponitka 14235
Link do EUP Dominik Ponitka 14208
Kierownictwo Urzędu Robert Gajda 13534
Aktywizacja Rynku Pracy Dominik Ponitka 13531
Schemat organizacyjny Dominik Ponitka 13495
Oferty pracy Robert Gajda 13454