Search:
Schemat organizacyjnyDyrektor Powiatowego Urzedu Pracy:

1) Kierownik Działu Aktywizacji Rynku Pracy:

- Dział Aktywizacji Rynku Pracy;

2) Kierownik Działu Rejestracji, Pośrednictwa Pracy i Ewidencji:

- Dział Rejestracji Pośrednictwa Pracy i Ewidencji;

3) Główny Księgowy:

- Dział Finansowo - Księgowy;

4) Dział Organizacyjno -  Administracyjny