Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Podstawowe dane urzędu Robert Gajda 23950
Zarządzanie placówką Robert Gajda 18544
Statystyka lokalna Dominik Ponitka 18182
Nabór na stanowiska Urzędnicze Robert Gajda 16294
Staże, szkolenia, przygotowania zawodowe, EFS, Prace interwencyjne, Roboty publiczne Dominik Ponitka 16131
Zamówienia publiczne Robert Gajda 15806
Ogłoszenie o przetargach Dominik Ponitka 14328
Wykaz dokumentów wymaganych przy rejestracji Dominik Ponitka 14287
Elektroniczny Urząd Podawczy Dominik Ponitka 14279
Refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Dominik Ponitka 14219
Link do EUP Dominik Ponitka 14208
Kierownictwo Urzędu Robert Gajda 13517
Aktywizacja Rynku Pracy Dominik Ponitka 13494
Schemat organizacyjny Dominik Ponitka 13470
Oferty pracy Robert Gajda 13428