Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Podstawowe dane urzędu Robert Gajda 24335
Zarządzanie placówką Robert Gajda 18589
Statystyka lokalna Dominik Ponitka 18221
Nabór na stanowiska Urzędnicze Robert Gajda 16347
Staże, szkolenia, przygotowania zawodowe, EFS, Prace interwencyjne, Roboty publiczne Dominik Ponitka 16187
Zamówienia publiczne Robert Gajda 16160
Ogłoszenie o przetargach Dominik Ponitka 14382
Wykaz dokumentów wymaganych przy rejestracji Dominik Ponitka 14313
Elektroniczny Urząd Podawczy Dominik Ponitka 14306
Refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Dominik Ponitka 14243
Link do EUP Dominik Ponitka 14208
Kierownictwo Urzędu Robert Gajda 13552
Aktywizacja Rynku Pracy Dominik Ponitka 13550
Schemat organizacyjny Dominik Ponitka 13503
Oferty pracy Robert Gajda 13472