Wykaz dokumentów wymaganych przy rejestracji


Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi urzędu pracy dokonującej rejestracji:

1) dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;

2) dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo skzolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia;

3) świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień;

4) dokument stwierdzający przeciwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada;

5) osoba niepełnosprawna oprócz dokumentów o których mowa w pkt 1-4 przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.
Dodatkowo osoba, która nie jest zameldowana lub posiada zameldowanie na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy dokonaniu rejestracji jako bezrobotna składa oświadczenie, że nie jest zameldowana w innym PUP jako bezrobotna.

Informacja wytworzona przez:
Dominik Ponitka , w dniu:  04‑04‑2008 11:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dominik Ponitka , w dniu:  04‑04‑2008 11:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑04‑2008 13:20:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie