Statystyki


Title Author View Count
Podstawowe dane urzędu Robert Gajda 24492
Zarządzanie placówką Robert Gajda 18616
Statystyka lokalna Dominik Ponitka 18236
Nabór na stanowiska Urzędnicze Robert Gajda 16390
Zamówienia publiczne Robert Gajda 16261
Staże, szkolenia, przygotowania zawodowe, EFS, Prace interwencyjne, Roboty publiczne Dominik Ponitka 16201
Ogłoszenie o przetargach Dominik Ponitka 14411
Elektroniczny Urząd Podawczy Dominik Ponitka 14322
Wykaz dokumentów wymaganych przy rejestracji Dominik Ponitka 14321
Refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Dominik Ponitka 14254
Link do EUP Dominik Ponitka 14208
Kierownictwo Urzędu Robert Gajda 13570
Aktywizacja Rynku Pracy Dominik Ponitka 13569
Oferty pracy Robert Gajda 13519
Schemat organizacyjny Dominik Ponitka 13510